MR

 

De medezeggenschapsraad

Een groep van teamleden en ouders vormt de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft medezeggenschap op het beleid dat het bestuur en directie wil voeren. In goed overleg wordt er gekeken naar zaken als het algemeen beleid, onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van de school.

De MR heeft op verschillende onderwerpen advies- c.q. instemmingsrecht. Deze zijn vastgesteld in een reglement en in een overzichtelijke matrix gezet. Naast de vastgestelde onderwerpen verdiept de MR zich jaarlijks ook in een aantal speerpunten. Over de ontwikkelingen hieromtrent wordt verslag gedaan in de nieuwsbrieven.

Een van de taken van de MR is ook het vertegenwoordigen van de belangen van de ouders/verzorgers en hun kinderen. Hiertoe wordt om de paar jaar een uitgebreide enquête gehouden. Er is tevens een GMR op het niveau van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, voor bovenschoolse zaken. Daarin is de MR-ENMS vertegenwoordigd via Dielis van Rossem. Mocht u verslagen van de GMR willen inzien, dan kunt u een mail met uw verzoek sturen naar administratie@enms.nl.

Voor meer informatie over de MR kunt u contact opnemen via mr@enms.nl

Samenstelling MR:

Namens het team:

  • Dielis van Rossem
  • Heidi van Steekelenburg
  • Leonie Vellekoop

Namens de ouders:

    • Jan Bart Brockhuis
    • Laura Oliveiro
    • Simone Paardekooper Overman
 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

7 + 9 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl