Missie

 

Missie

Het team van de ENMS zet zich, samen met de ouders / verzorgers, in om voor de kinderen, vanuit geborgenheid en vertrouwen, een veilige omgeving te creëren. Kinderen krijgen zo optimaal de kans om op een plezierige wijze hun maximale potentieel te bereiken op creatief, motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij hanteren hierbij als onderliggende waarde dat ieder kind uniek is en bij zijn/haar ontwikkeling een eigen pad volgt, in het tempo dat bij dat kind en diens capaciteiten past.

We werken vanuit het pedagogisch gedachtegoed van Maria Montessori. We meten de voortgang en volgen de ontwikkelingen via het leerlingvolgsysteem van ParnasSys en IEP (Inzicht Eigen Profiel). Het vertrouwen in het kind om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig, positief, kritisch denkend mens, met verantwoordelijkheid voor zijn of haar omgeving, staat hierbij voorop. Voorwaarden die wij hanteren zijn o.a.: ruimte bieden om te leren en fouten durven te maken; een goed zelfbeeld; lekker in je vel zitten en de basishouding:

‘ik ben oké, jij bent oké.’

Ook de leerkrachten zijn altijd in ontwikkeling. Elk jaar wordt er een actief na- en bijscholingsplan opgesteld met oog op de gewenste deskundigheidsbevordering van alle medewerkers.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

7 + 12 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl