Kosmisch

 

Kosmisch onderwijs

Maria Montessori ontwikkelde een kosmische visie op mens en wereld. Volgens deze visie hangt alles in het universum met elkaar samen. Vanuit deze gedachte wordt elke dag op de ENMS gehandeld. Het doel van ons onderwijs is die hulp aan te bieden, waardoor het kind verantwoordelijk leert te zijn voor eigen handelen en medeverantwoordelijkheid leert dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.

In het kosmisch denken staan twee zaken centraal:

  • het leren kennen van dingen in hun identiteit en in hun veranderlijkheid;
  • de onderlinge ordening op eigenschappen.

Kosmisch onderwijs stimuleert bij de kinderen het inzicht dat de feiten en verschijnselen waar ze mee te maken hebben nooit als losse fragmenten bestaan, maar als delen van een groter geheel. Zo leren de kinderen in toenemende mate verantwoordelijk te zijn voor hun eigen kennen en kunnen.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

6 + 3 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl