Nieuwe ouders

 

Nieuwe ouders

Waarom kiezen voor de ENMS? Daar zijn veel redenen voor te geven. Zoals:

  • Een professioneel, dynamisch team dat uw kind(eren) begeleidt vanuit de gedachte van Maria Montessori.
  • Een school die kwaliteit biedt en samenwerkt met de Internationale School en de Europese School, alle drie onder de vlag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum.
  • De prachtige ligging van de school. Aan de rand van een natuurgebied, met het ruisen van de zee op de achtergrond.
  • De goede buitenspeelmogelijkheden. De kleuters beschikken over een veilig en speels ingericht eigen schoolplein. Voor de oudere kinderen is er achter de school een prachtig speelgebied.
  • De schooltuin. Op het schoolplein voor de kleuters bevindt zich onze eigen schooltuin. Deze tuin wordt onderhouden door de tuinjuf, kinderen en ‘tuinouders’. Alle kinderen krijgen de gelegenheid gebruik te maken van de tuin, en te leren zaaien, wieden en oogsten.
  • Het continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven
  • De peutergroep. Voor jonge kinderen (vanaf 2 ½ jaar) is de peutergroep een goede voorbereiding op de basisschool. Er is een doorgaande leerlijn vanaf de peutergroep tot en met groep acht.
  • Naschoolse activiteiten. In en rondom het gebouw van de ENMS zijn er na school allerlei activiteiten voor de kinderen.
  • Samenwerking met professionele naschoolse opvang in de school.
  • Ouderparticipatie. Ouders hebben veel mogelijkheden om betrokken te zijn bij de school. Ze kunnen zich bv. inzetten als leesouder, meegaan met uitstapjes, helpen bij de organisatie van feesten of plaatsnemen in de medezeggenschapsraad of de VMO. Iedereen is lid van de Vereniging voor Montessori Onderwijs ‘Ouders van de ENMS’ (VMO).

Kom zelf kijken tijdens een van de informatieochtenden. U kunt zich hiervoor aanmelden via administratie@enms.nl.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

2 + 8 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl