Aannamebeleid

 

Aannamebeleid

Per schooljaar kunnen wij maximaal 40 kinderen plaatsen in groep 1. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres via de gemeente Den Haag. Klik hier voor meer informatie.

Aanvragen voor plaatsing van zij-instromers gaan in overleg met directie en administratie. In principe geldt dat er niet meer kinderen aangenomen worden, dan er tussentijds uitstromen. Kinderen die willen ‘instromen’ vanuit een ander schoolsysteem dan montessori worden in veel gevallen niet meer in de bovenbouw geplaatst. Vanaf groep 6 is het raadzaam te kiezen voor het type onderwijs dat het kind kent. Verandering in deze fase zou naar ons idee een te grote aanpassing vragen van het kind. Er kan tussentijds geplaatst worden in de onderbouw en middenbouw. Plaatsing wordt te allen tijde vooraf gegaan door een gesprek met de directie en een proefdag. Ook wordt er contact opgenomen met de huidige school. 

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

2 + 7 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl