Procedure overstap po-vo

 

Procedure overstap po-vo

Op de ENMS komt het basisschooladvies zorgvuldig tot stand. Hier kunt u lezen hoe wij het proces van de overstap po-vo organiseren en wat het tijdspad dit schooljaar is. Alle belangrijke data voor het schooljaar 2023-2024 vindt u hierin terug. In de beschrijving van het proces is aandacht voor:

– de elementen die wij meewegen;

– de interne organisatie rondom het basisschooladvies;

– de communicatie met het vo;

– de doorstroomtoets.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

13 + 3 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl