Zorgbeleid

 

Zorgbeleid

De ENMS werkt met het leerlingvolgsysteem in ParnasSys. Met dit systeem is er goed zicht op het feit of ieder kind zich naar haar/zijn vermogen ontwikkelt en of de gestelde onderwijsdoelen worden gehaald. In de groepen worden de vorderingen per kind door de leid(st)ers geobserveerd en geregistreerd in de verschillende leergebieden, de kwaliteit van het werk, de werkaanpak en de werkhouding. Ook worden er vanaf groep 3 IEP-toetsen afgenomen (IEP = Inzicht Eigen Profiel). In de onderbouw volgen wij de kinderen met de leerlijn Jonge Kind. Ouders worden nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die hun kind betreffen.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden.

Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

9 + 1 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl