Klachtenregeling

 

Klachtenregeling

Op de ENMS wordt de volgende klachtenregeling nagevolgd al naar gelang de ernst van de klacht.

  • Bij klachten over het gegeven onderwijs en over de omgang met de kinderen kunt u in eerste instantie terecht bij de betrokken leid(st)ers.
  • Kunt u daar om één of andere reden de klacht niet kwijt, dan kunt u zich wenden tot de directie (Nicoline van Ginkel en Yvonne Schüller).
  • Bij de directie kunt u terecht voor informatie, (eerste) opvang, ondersteuning en eventuele doorverwijzing naar externe hulpverleningsinstanties, de externe vertrouwenspersoon, de bestuurder van de stichting of naar de landelijke klachtencommissie.
  • De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van de Stichting Het Rijnlands Lyceum wordt vervuld door de vertrouwenspersonen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus, telefoon 06-81316936, website cvp-plus.nl.

 

Meer informatie over de klachtenregeling bij de Stichting Het Rijnlands Lyceum vindt u op www.rijnlandslyceum.nl.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

4 + 3 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl