Schooltijden

 

Schooltijden

De school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De kinderen eten met de leidster in hun eigen groep.

De schooltijden zijn alle dagen van 8.30 uur tot 14.45 uur, behalve op woensdag, dan gaat de school om 12.15 uur uit.

Vanaf 8.15 uur is de schooldeur open en kunnen de kinderen naar de groepen. De groep start om 8.30 uur.

De kinderen van de onderbouw kunnen via de hoofdingang de school in. De kinderen van de midden- en bovenbouw gaan via de zij-ingang / achterwei naar binnen. 

Wij verzoeken u vriendelijk en dringend uw kind(eren) op tijd te laten komen.

De pauzetijd tussen de middag voor de kinderen in groep 1 tot en met 4 is 1 uur, de groepen 5 tot en met 8 hebben recht op een half uur pauze. De kinderen eten hun brood en fruit met hun eigen leid(st)er in de groep. Zij nemen in hun tas eten en drinken mee van thuis. Tijdens het overblijven spelen de kinderen ook buiten. Er wordt dan toezicht gehouden door vaste overblijfleiding en/of teamleden. Bij slecht weer blijven de kinderen in de groep.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

3 + 3 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl