Afspraken en regels

 

Afspraken en regels

We hebben afspraken gemaakt met betrekking tot het buitenspelen. Deze afspraken zijn:

  • bij het spelen letten we ook op onze omgeving;
  • klimmen en klauteren doen we op de daarvoor gemaakte speeltoestellen; bomen en struiken worden met rust gelaten;
  • het schoolplein is voor iedereen; alle kinderen van de ENMS mogen hiervan tijdens schooltijden gebruik maken;
  • balspelen mogen gespeeld worden op de daarvoor aangewezen plekken;
  • ieder kind mag op zijn of haar manier het buitenspelen beleven;
  • nodig elkaar vrijblijvend uit mee te doen met het spel;
  • pauzes zijn voor de ontspanning; draag zorg voor elkaar opdat een ieder het naar zijn / haar zin heeft;
  • overblijfkrachten zijn er voor de kinderen; vraag hen om advies als je dat nodig denkt te hebben.
Klik hier voor het antipestprotocol van de ENMS. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen onze school niet alleen aanpakken nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar willen wij juist ook pestgedrag voorkomen.

Antipestprotocol

Veiligheid

Het is van groot belang dat kinderen veilig naar school kunnen. Van groot tot klein hebben we hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. De veiligheid is een belangrijk thema waar wij veel aandacht voor hebben. De wijkagent zal met een aantal collega’s de situatie rondom het brengen en halen van de kinderen waarnemen en zonodig optreden. Het doel hiervan is in ieders belang; de veiligheid van de kinderen vergroten.

Voor elke schoolinstelling is een veilige fysieke schoolomgeving een wezenlijke randvoorwaarde. Veiligheid is ook voor een groot deel afhankelijk van ons gedrag. Wij doen dan ook een appèl op een ieder om mee te helpen de veiligheid op en rondom school te bewerkstelligen.

Rond de oversteekplaats is het parkeren van auto’s niet toegestaan. Parkeren op het parkeerpleintje voor de ingang van de Atletiekvereniging is wel toegestaan en gewenst. Ten dienste van de veiligheid is het advies aan ouders om zo min mogelijk per auto de kinderen te brengen en te halen.
Fietsen van de kinderen kunnen veilig gestald worden in de fietsenstalling op de achterwei. Ouders wordt verzocht de fietsen buiten het schoolplein te zetten.

Op het schoolplein is de regel de fiets aan de hand mee te nemen. Als er toch op het plein gefietst wordt, is het verzoek aan een ieder hier op te letten en elkaar op deze regel vriendelijk aan te spreken. Met elkaar maken we de school en haar omgeving tot een veilig en plezierig geheel.

Parkeren / fietsen

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

10 + 6 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl