Aanmelden

 

Aanmelden

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar drie jaar. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres via de gemeente Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015? Dan blijft de oude procedure van toepassing: www.eenaanmeldleeftijd.nl. Meer informatie over ons toelatingsbeleid vindt u op www.denhaag.nl/scholenwijzer.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

2 + 10 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-2210354 (tussen 12.00 en 13.00 uur)
2uilen@2samen.nl