Aanmelden

 

Aanmelden

Aanmelden in de verlengde kerstvakantie

‘Hoe kan ik mijn kind, die geboren is tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018, aanmelden bij de basisschool van mijn eerste keuze, nu de scholen eerder dicht zijn en geen ouders kunnen ontvangen?’

Vanwege de COVID-maatregelen zijn alle scholen vóór de kerstvakantie 1 week extra gesloten. Wij vragen u om uw aanmeldformulier in de periode 20 december 2021 t/m 14 januari 2022 zoveel mogelijk digitaal in te leveren bij onze school. Stuur het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier van uw kind naar administratie@enms.nl.

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan per mail contact op met Marianne Brouwer, m.brouwer@enms.nl.

Aanmelden op de ENMS

Wanneer uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind bij ons aanmelden. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u via de gemeente Den Haag thuis gestuurd, ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is in niet mogelijk en ook niet nodig.

Het aanmeldformulier vindt u ook hier.

Per schooljaar kan de ENMS maximaal 40 nieuwe kinderen plaatsen. We werken dus met het zogenaamde leerlingplafond. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden in de aanmeldperiode die hoort bij het geboortekwartaal van uw kind, op voorwaarde dat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft.

Uw kind wordt 3 jaar in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze, in de periode: Antwoord op uw aanmelding:
01-07-2021 t/m 30-09-2021 16 t/m 30 september 2021 14 oktober 2021
01-10-2021 t/m 31-12-2021 20 december 2021 tot en met 14 januari 2022 27 januari 2022
01-01-2022 t/m 31-03-2022 21 maart t/m 1 april 2022 14 april 2022
01-04-2022 t/m 30-09-2022 12 t/m 30 september 2022 13 oktober 2022

U bent bij scholen met een leerlingplafond niet zeker van een plaats op de school van uw keuze. Het is daarom belangrijk dat u meer dan één school kiest en invult op het aanmeldformulier.

De ENMS gebruikt de volgende voorrangsregels:

  • U werkt zelf op onze school
  • Een broef of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk de Montessori peutergroep 2Uilen van 2Samen.

Er wordt geloot als we meer aanmeldingen krijgen dan er plaatsen zijn. Als wij uw kind niet kunnen plaatsen, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht of uw kind kan worden geplaatst op de school van uw voorkeur. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

De nieuwe aanmeldprocedure in beeld: informatiekaart.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag en www.denhaag.nl/scholenwijzer.

 

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

8 + 6 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl