Aanmelden

 

Aanmelden

Wanneer uw kind drie jaar is geworden, kunt u uw kind bij ons aanmelden. Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u via de gemeente Den Haag thuis gestuurd, ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is in niet mogelijk en ook niet nodig.

Het aanmeldformulier vindt u ook hier.

Per schooljaar kan de ENMS maximaal 40 nieuwe kinderen plaatsen. We werken dus met het zogenaamde leerlingplafond. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden in de aanmeldperiode die hoort bij het geboortekwartaal van uw kind, op voorwaarde dat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft.

Uw kind wordt 3 jaar in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze, in de periode: Antwoord op uw aanmelding:
01-10-2020 t/m 31-12-2020 14 december 2020 tot en met 29 januari 2021 (periode is verlengd i.v.m. tijdelijke sluiting scholen) 12 februari 2021 (datum is verschoven i.v.m. tijdelijke sluiting scholen)
01-01-2021 t/m 31-03-2021 22 maart t/m 6 april 2021 22 april 2021
01-04-2021 t/m 30-06-2021 21 juni t/m 2 juli 2021 15 juli 2021
01-07-2021 t/m 30-09-2021 16 t/m 30 september 2021 14 oktober 2021

U bent bij scholen met een leerlingplafond niet zeker van een plaats op de school van uw keuze. Het is daarom belangrijk dat u meer dan één school kiest en invult op het aanmeldformulier.

De ENMS gebruikt de volgende voorrangsregels:

  • U werkt zelf op onze school
  • Een broef of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk de Montessori peutergroep 2Uilen van 2Samen.

Er wordt geloot als we meer aanmeldingen krijgen dan er plaatsen zijn. Als wij uw kind niet kunnen plaatsen, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht of uw kind kan worden geplaatst op de school van uw voorkeur. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

De nieuwe aanmeldprocedure in beeld: informatiekaart.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag en www.denhaag.nl/scholenwijzer.

 

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

6 + 5 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl