Aanmelden

 

Aanmelden

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar drie jaar. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u via de gemeente Den Haag thuis gestuurd, ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig. Het aanmeldformulier vindt u ook hier.

Per schooljaar kan de ENMS maximaal 40 nieuwe kinderen plaatsen. We werken dus met het zogenaamde leerlingplafond. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden in een aanmeldperiode. ​Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 geldt dat u uw kind kunt aanmelden in één van de vier aanmeldperioden nadat uw kind drie jaar is geworden:

  • 10 tot en met 21 december 2018
  • 18 tot en met 29 maart 2019
  • 17 tot en met 28 juni 2019
  • 16 tot en met 30 september 2019 (Let op: kinderen geboren na 28 juni tot en met 30 september 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019)

U bent bij scholen met een leerlingplafond niet zeker van een plaats op de school van uw keuze. Het is daarom belangrijk dat u meer dan één school kiest en invult op het aanmeldformulier.

Onze school gebruikt de volgende voorrangsregels:

  • U werkt zelf op onze school
  • Een broef of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk de Montessori peutergroep 2Uilen.

Er wordt geloot als we meer aanmeldingen krijgen dan er plaatsen zijn. Als wij uw kind niet kunnen plaatsen, dan wordt gekeken of de school van uw tweede voorkeur plaats heeft, daarna de school van uw derde voorkeur, enzovoorts.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u van ons bericht of wij uw kind kunnen plaatsen. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

De nieuwe aanmeldprocedure in beeld: informatiekaart.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag en www.denhaag.nl/scholenwijzer.

 

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

5 + 5 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
06-40781615
2uilen@2samen.nl