VMO

 

Vereniging Montessori Onderwijs

De Vereniging voor Montessori Onderwijs (VMO) is uniek aan onze school. Alle ouders van kinderen op de ENMS zijn automatisch lid van de VMO. De vereniging heeft tot doel het borgen van een eigentijdse Montessori-identiteit op de ENMS, het bijdragen aan behoud en toepassing van het gedachtegoed van Maria Montessori en het stimuleren en inspireren tot kwalitatief goed peuter- en basisonderwijs op de ENMS. Daarnaast betrekken wij ouders bij school en schoolondersteunende werkzaamheden. Alhoewel er geen verplichte ledenbijdrage is, doen wij een beroep op alle ouders om een vrijwillige bijdrage te doen door een machtiging in te vullen. De voorgestelde jaarlijkse gezinsbijdrage is 25 euro.

Klik hier voor het machtigingsformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden via vmo@enms.nl.

De bestuursleden van de VMO zijn:

  • Michael Blokland
  • Lisette Eising
  • Petra Kotterman
  • Susanne Schiphorst
 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

7 + 14 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl