Ouderenquête

 

Ouderenquête

Onder alle ouders is in november 2017 een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Dit is online afgenomen middels het onderzoeksysteem van ‘Kwaliteitscholen’. Hieruit kwam naar voren dat ouders tevreden zijn over de school. Lees hier de onderzoeksresultaten.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

15 + 14 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl