Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

De overheid stelt strikte regels ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage. Het staat ouders vrij om deze bijdrage te betalen. Wij vragen jaarlijks aan de ouders een vast bedrag. Voor het schooljaar 2023-2024 is dat 250 euro. Ouders kunnen dit bedrag zelf naar boven of naar beneden bijstellen.

De ENMS betaalt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage een aantal gewenste extra voorzieningen, die de school uit de van overheidswege verkregen financiën niet kan betalen.

Vanuit de vrijwillige bijdrage wordt het volgende betaald:

  • voor alle groepen tuinlessen door een vakdocent en de aanschaf van materialen die daarvoor nodig zijn;
  • voor alle groepen schaaklessen door een vakdocent;
  • de aanschaf van muziekinstrumenten en andere ondersteunende materialen voor de muziekles;
  • de organisatie van schoolfeesten zoals onder andere sinterklaas, kerst en het zomerfeest;
  • de schoolreis;
  • de inhuur van personeelsleden van 2Samen om de kinderen tussen de middag sport- en spelactiviteiten te laten spelen;
  • de inhuur van creatieve werkvormen en cultuureducatie;
  • de jaarlijkse themadag voor groep acht.

Het niet betalen van deze bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten, maar kan er wel toe leiden dat activiteiten niet doorgaan omdat de school onvoldoende financiële dekking hiervoor heeft.

Onze school maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de vrijwillige ouderbijdrage. Beide ouders ontvangen van ons een mail voor de betaling. De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Klik hier voor meer informatie over WIS Collect.

Facturatiesysteem WIS Collect

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

13 + 4 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl