Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

De school ontvangt ter dekking van haar kosten gelden van het Ministerie van Onderwijs en van de gemeente. Deze bijdragen dekken niet de extra dingen, die de school de kinderen wil aanbieden. Daarom wordt er een inkomensafhankelijke ouderbijdrage geheven. Van deze bijdrage wordt o.a. betaald: voor alle groepen extra gymonderwijs door een vakleerkracht gymnastiek, muzieklessen door een vakleerkracht muziek, TeHaTex (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen) door een vakleerkracht, in het continurooster gereguleerde overblijf door middel van de inzet van professionals. Daarnaast voorziet de vrijwillige ouderbijdrage ook in het betalen van de kosten voor het verzorgen van activiteiten en aankopen van zaken in het kader van feesten en het organiseren van schoolreisjes.

Zie hier de tarieven voor het schooljaar 2019-2020.

Onze school maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de ouderbijdrage. U ontvangt van ons een mail voor de betaling. De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Klik hier voor meer informatie over WIS Collect.

Facturatiesysteem WIS Collect

Ooievaarspas

Als uw kind een Ooievaarspas heeft, kunt u die laten scannen bij de administratie. U krijgt dan € 50,- korting op de ouderbijdrage.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

12 + 2 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
06-40781615
2uilen@2samen.nl