Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

De overheid stelt strikte regels ten aanzien van het heffen van de vrijwillige ouderbijdrage, waardoor deze niet rechtens afdwingbaar is. Deze wordt jaarlijks aan de ouders gevraagd. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

De ENMS betaalt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage een aantal gewenste extra voorzieningen, die de school uit de van overheidswege verkregen financiën niet kan betalen. Een kort overzicht van ons wisselend aanbod willen wij u niet onthouden. Voor alle groepen tuinlessen, schaaklessen, muzieklessen en TeHaTex (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen) door een vakleerkracht. Daarnaast worden uit de vrijwillige ouderbijdrage de kosten betaald voor de organisatie van schoolfeesten en de schoolreis. Het niet betalen van deze bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten, maar kan er wel toe leiden dat activiteiten niet doorgaan omdat de school onvoldoende financiële dekking hiervoor heeft.

Zie hier de tarieven voor het schooljaar 2022-2023.

Onze school maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de vrijwillige ouderbijdrage. Beide ouders ontvangen van ons een mail voor de betaling. De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Klik hier voor meer informatie over WIS Collect.

Facturatiesysteem WIS Collect

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

12 + 10 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl