Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

De school ontvangt ter dekking van haar kosten gelden van het Ministerie van Onderwijs en van de gemeente. Deze bijdragen dekken niet de extra dingen, die de school de kinderen wil aanbieden. Daarom wordt er een inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage geheven. Van deze bijdrage betalen we wisselende activiteiten, onder andere: voor alle groepen muzieklessen, tuinlessen, schaaklessen, technieklessen en TeHaTex (tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen) door een vakleerkracht, in het continurooster gereguleerde overblijf door middel van de inzet van professionals. Daarnaast voorziet de vrijwillige ouderbijdrage ook in het betalen van de kosten voor het verzorgen van activiteiten en aankopen van zaken in het kader van feesten.

Zie hier de tarieven voor het schooljaar 2021-2022.

Onze school maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de vrijwillige ouderbijdrage. Beide ouders ontvangen van ons een mail voor de betaling. De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Klik hier voor meer informatie over WIS Collect.

Facturatiesysteem WIS Collect

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

15 + 10 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl