Mediatheek

 

De mediatheek

De ENMS hecht veel waarde aan het stimuleren van het leesplezier. Wij zijn dan ook trots op onze eigen, zeer uitgebreide, professioneel opgezette mediatheek. Een rustige omgeving waar kinderen leesboeken, informatieboeken en luisterboeken kunnen lenen voor gebruik binnen de school. Astrid Plaetinck is de drijvende kracht in de mediatheek. Samen met een grote groep vrijwillige ouders en grootouders creëert zij een laagdrempelige, veilige omgeving waar kinderen hun leesplezier kunnen vergroten. Het assortiment (luister)boeken is actueel, verzorgd en educatief.

De kinderen van de ENMS kunnen in de mediatheek leren hoe een bibliotheek werkt, hoe je een boek kiest, kunt lenen en op tijd weer terug brengt, en hoe je met een boek behoort om te gaan. De schoolmediatheek is meer dan een rij boeken of internet. Het is een onderwijsleermiddel dat de kinderen en de leerkrachten ondersteunt bij het realiseren van leerdoelen.

Montessoriaans gezegd is de schoolmediatheek een specifiek voorbereide omgeving die de leerlingen uitdaagt om een boek te lezen of om zelf op zoek te gaan naar informatie.

Ook computers ontbreken niet in deze stimulerende leeromgeving. Zo kunnen de kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen wijze leren hoe zij de computer kunnen gebruiken bij het leren. De computers zijn een aantrekkelijke en uitdagende voorziening in de school die het onderwijs ondersteunt bij het lees- en informatievaardig maken én behouden van leerlingen.

Kortom, de mediatheek van de ENMS daagt kinderen uit hun leerproces te verrijken en te verdiepen en hierin zelf hun bronnen te zoeken, te vinden en te onderzoeken.

Werken met de computer

Oproep vrijwilligers

(Groot)ouders kunnen participeren in de mediatheek! We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Neem hiervoor contact op met Astrid door haar aan te spreken op school of te mailen naar a.plaetinck@enms.nl.

Ook voor specifieke informatie omtrent (ondersteuning bij) lezen kunt u Astrid benaderen.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

14 + 6 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl