Peutergroep

 

Peutergroep

‘Montessori’s opvoeding en onderwijsmethode is educatie in zelfstandigheid, een voorbereiding niet alleen voor school maar voor het leven.’

De Montessori peutergroep is opgericht in 1985 en voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Van kleins af aan raken de kinderen vertrouwd met het gedachtegoed van Maria Montessori en de ENMS. Zelfstandigheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden om te kunnen groeien, al jong wordt hier de basis voor gelegd. In een goede sfeer en veilige leeromgeving kunnen peuters onder begeleiding van twee gekwalificeerde leidsters, ontdekken en leren.

De Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de Montessori peutergroep te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de Montessori peutergroep. Hiervoor zijn de adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Contact via oc2uilen@2samen.nl

Oudercommissie

Spelenderwijs

Kinderen hebben behoefte aan plezier en een sfeer waarin zij zich veilig voelen. Vanuit deze zekerheid kunnen zij vrij gaan spelen en zich spelenderwijs ontplooien. Het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties is een belangrijke rode draad. Het contact met leeftijdgenoten is hierin belangrijk alsook de stimulerende houding van de leidsters. Vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori stimuleren wij dat de kinderen in contact met elkaar waarden, normen en omgangsvormen op een heel natuurlijke wijze eigen maken.

De Montessori peutergroep is onderdeel van 2Samen (2 Uilen). Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur open. Tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten. Per ochtend zijn er maximaal 16 peuters onder begeleiding van twee vaste leidsters. We hebben een maandag/donderdaggroep en dinsdag/vrijdaggroep. De extra ochtend, de woensdag, is voor kinderen vanaf 3 jaar.

Wanneer een peuter bijna vier jaar is, gaan we regelmatig even langs bij de onderbouw, zodat de overgang naar de basisschool zo natuurlijk mogelijk kan verlopen. Tijdens hun peutertijd wordt regelmatig de basisschool verkend. Zo gaan we o.a. naar de mediatheek en met elkaar naar gymzaal.

Voor meer informatie bent u van harte welkom tijdens de ENMS-informatieochtenden.

Voor vragen over de peutergroep kunt u mailen 2uilen@2samen.nl of bellen 070-8209955.

Vragen over aanmelding of financiën? U kunt contact opnemen met het hoofdkantoor van 2Samen, afdeling Klantadvies via 070-3385500 (kiesnummer 1).

Contactinformatie

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

4 + 1 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl