Welkom

... bij de Eerste Nederlandse Montessori School, mooie school achter de duinen. Een school helemaal van deze tijd, maar met een rijke historie. Ruim 95 jaar geleden had Den Haag de primeur met onderwijs gebaseerd op de zeer vernieuwende inzichten van Maria Montessori. Onderwijs waarin het kind en zijn eigen mogelijkheden tot ontwikkeling centraal staan. Gehuisvest in een ideale omgeving; een lommerrijke buurt met weinig verkeer en de duinen als achtertuin. We zijn er trots op een basisschool te zijn die in de wereldstad Den Haag hoogwaardig onderwijs biedt binnen een geborgenheid die dorps aanvoelt. Je zou bijna zeggen, vertel het niet verder...

 

 

Ronald Lorié, directeur


Ouderenquête

Onder alle ouders is in december 2013 een oudertevredenheidspeiling gehouden. Hieruit kwam naar voren dat ouders op veel punten tevreden zijn over de school. Lees hier de samenvatting en het plan van aanpak.

 

 

 

De ENMS & Het Rijnlands Lyceum

Sinds 1 augustus 2011 vormt de ENMS onderdeel van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Onder deze stichting vallen ook de Internationale School en de Europese School in Den Haag en scholen voor voortgezet onderwijs in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim. Klik hier voor meer informatie over de Stichting Het Rijnlands Lyceum.

 

Informatieochtend nieuwe ouders

Bent u op zoek naar een leuke montessorischool voor uw kind? Tijdens onze informatieochtenden vertellen wij u graag meer over onze school en laten wij u zien wat montessorionderwijs bij ons inhoudt. U krijgt o.a. informatie van de onderbouwcoördinator en een rondleiding van een van onze kinderen uit de bovenbouw. 

 

Wij organiseren drie informatieochtenden per jaar. In het schooljaar 2014-2015 zijn die gepland op:

- 26 september 2014

- 09 januari 2015

- 22 mei 2015

 

We starten om 8.30 uur en rond 10.00 uur is het afgelopen. U kunt zich voor de informatieochtend opgeven via administratie@enms.nl.

 

Eén aanmeldleeftijd

In Den Haag zijn er nieuwe regels voor het aanmelden van kinderen voor groep 1 van de basisschool. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 2012. Als uw kind 11 maanden oud is, krijgt u van de gemeente een brief. Nadat u die brief heeft ontvangen, kunt u uw kind aanmelden op onze school. Meer informatie over ons toelatingsbeleid vindt u op www.denhaag.nl/scholenwijzer. Meer informatie over de nieuwe regeling vindt u op www.eenaanmeldleeftijd.nl.

 

Agenda

- 26-03 Schoolreis groep 1 t/m 6

- 27-03 Margedag groep 1-4

- 01-04 Paasviering

- 02-04 Studiedag team (geen school)

- 03-04 Goede Vrijdag (geen school)

- 06-04 Tweede paasdag (geen school)

 

Zie hier de schoolkalender 2014-2015. Hierin vindt u alle activiteiten van het nieuwe schooljaar.

 

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrieven van de afgelopen periode:

maart 2015

februari 2015

januari 2015

november 2014

oktober 2014

september 2014

juli 2014

juni 2014

april 2014

 

Schoolplan en Schoolgids

Het Schoolplan 2012-2016 kunt u hier downloaden evenals de Schoolgids 2014-2015.

 

Lidmaatschap Vereniging

De Vereniging van ouders van de ENMS heeft tot doel o.a. het borgen van een eigentijdse montessori-identiteit op de ENMS, het bijdragen aan behoud en toepassing van het gedachtegoed van Maria Montessori en het stimuleren en inspireren tot kwalitatief goed peuter- en basisonderwijs op de ENMS. Alle ouders van kinderen op de ENMS zijn automatisch lid. Alhoewel er geen verplichte ledenbijdrage is, doen wij echter wel een beroep op alle ouders om een vrijwillige bijdrage te doen door een machtiging in te vullen. De voorgestelde jaarlijkse gezinsbijdrage is 25 euro. Klik hier voor het machtigingsformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden via vmo@enms.nl.