Welkom

... bij de Eerste Nederlandse Montessori School. Een school helemaal van deze tijd, maar met een rijke historie. Bijna 100 jaar geleden had Den Haag de primeur met onderwijs gebaseerd op de zeer vernieuwende inzichten van Maria Montessori. Onderwijs waarin het kind en zijn eigen mogelijkheden tot ontwikkeling centraal staan. Gehuisvest in een ideale omgeving; een lommerrijke buurt met weinig verkeer en de duinen als achtertuin. We zijn er trots op een basisschool te zijn die in de wereldstad Den Haag hoogwaardig onderwijs biedt binnen een geborgenheid die dorps aanvoelt. Je zou bijna zeggen, vertel het niet verder...

 

Cees Noordegraaf, directeur

 

Schoolplan en Schoolgids

Het Schoolplan 2012-2016 kunt u hier downloaden evenals de Schoolgids 2016-2017.


ICT op de ENMS

Wij willen kwalitatief goed, modern montessorionderwijs bieden. Maria Montessori was een vooruitstrevende vrouw, die de ontwikkelingen voortdurend in de gaten hield en daarop inspeelde. Ook wij willen een moderne vooruitstrevende school zijn en meegaan met de nieuwste ontwikkelingen. ICT is een zeer belangrijk en niet meer weg te denken middel voor onder andere informatievoorziening en communicatie. Lees hier ons Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020. 

 

 

De ENMS & Het Rijnlands Lyceum

De ENMS is onderdeel van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Onder deze stichting vallen ook de Internationale School en de Europese School in Den Haag en scholen voor voortgezet onderwijs in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim. Klik hier voor meer informatie over de Stichting Het Rijnlands Lyceum.

 

Vacatures

Bij de stichting zijn ook regelmatig vacatures. Klik hier voor het complete overzicht. 

 

Informatieochtend nieuwe ouders

Bent u op zoek naar een leuke montessorischool voor uw kind? Tijdens onze informatieochtenden vertellen wij u graag meer over onze school en laten wij u zien wat montessorionderwijs bij ons inhoudt. U krijgt o.a. informatie van een leidster en een rondleiding van een van onze kinderen uit de bovenbouw. We starten om 9.00 uur en rond 10.30 uur is het afgelopen. U kunt zich voor de informatieochtend opgeven via administratie@enms.nl. De eerstvolgende informatieochtend is op woensdag 5 april 2017.

 

Uw kind aanmelden

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar drie jaar. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres via de gemeente Den Haag. Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015? Dan blijft de oude procedure van toepassing: www.eenaanmeldleeftijd.nl. Meer informatie over ons toelatingsbeleid vindt u op www.denhaag.nl/scholenwijzer.  

Agenda

- 20 t/m 24-03 Werkweek gr. 7 en 8

- 05-04 Informatieochtend

- 06-04 Verkeersexamen gr. 7

- 07-04 Tuinklusmiddag

- 12-04 Paasviering

- 13-04 Margedag; alle kinderen vrij

- 14-04 Goede Vrijdag

- 17-04 Tweede Paasdag

 

Zie hier de schoolkalender 2016-2017. Hierin vindt u alle activiteiten en vrije dagen van dit schooljaar.

 

Film ENMS 100 jaar!

In 2016 bestond de ENMS 100 jaar. Deze mijlpaal is uitgebreid gevierd. Naast het cultuurproject, de reünie en het lustrumfeest, was er ook een historisch project. We gingen letterlijk een eeuw terug in de tijd.

Zie hier de film die daarvan is gemaakt.

 

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrieven van de afgelopen periode:

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

 

Lidmaatschap Vereniging

De Vereniging van ouders van de ENMS heeft tot doel o.a. het borgen van een eigentijdse montessori-identiteit op de ENMS, het bijdragen aan behoud en toepassing van het gedachtegoed van Maria Montessori en het stimuleren en inspireren tot kwalitatief goed peuter- en basisonderwijs op de ENMS. Alle ouders van kinderen op de ENMS zijn automatisch lid. Alhoewel er geen verplichte ledenbijdrage is, doen wij echter wel een beroep op alle ouders om een vrijwillige bijdrage te doen door een machtiging in te vullen. De voorgestelde jaarlijkse gezinsbijdrage is 25 euro. Klik hier voor het machtigingsformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden via vmo@enms.nl.